The Wizards Burns No Longer – Nåjderna bränns inte längre

Trumma

Full moon

The next step on our journey
We are moving forward
following the river
following the flow
On and on through the ages
Now it’s really out of the system

Wizards burns no longer today
Medicine men and women may live

They are still exposed and hear one or the other
They might still being somehow excluded
For still people are afraid of them

Now we show ourselves
Put feathers on the jacket and walk back straight

What a joy it is to see a shaman rise
A helper showing itself in freedom and pride

Now we leave the frames and cross borders
Now we are free and back straight
The twins have gone a step further

Now it’s yours to meet us

Come and hear what we have to tell you

Soon the Moon is new in March
The cycle of Earth takes another step

****

Fullmåne

Nästa steg på vår färd
Vi går framåt
Följer floden
Följer flödet
Vidare och vidare genom tiderna
Nu är det verkligen ut ur systemet som gäller

Nåjderna bränns inte längre idag
Medicinmännen och -kvinnorna får leva

De blir utsatta än och får höra det ena eller andra
De kanske hamnar utanför på något sätt fortfarande
För fortfarande är människorna rädda för dem

Nu visar vi oss
Sätter fjäderna på jackan och går med rak rygg

Vilken glädje det är att se en schaman resa sig
En hjälpare som visar sig i frihet och stolthet

Nu lämnar vi ramerna och gränserna
Nu går vi fria och raka i ryggen
Tvillingarna har gått ett steg till

Nu är det ert att möta oss

Kom och hör vad vi har att berätta för dig

Snart kommer nymånen i mars
Jordens cykel går in i nästa steg

Kommentera