Etikettarkiv: Purification time

Purification time – Reningstiden

There are many interpretations about the period we are in now, and there are many writings, prophecies and stories. There are also as many different names, the name of the spirit world, the name of the Earth and names with different meanings.

The interpretations of the prophecies and texts of the books from different times and places, are interpretations of the same events that have taken place or will be taking place on Earth.

The Great One which I call (totality) it is what we come from, there are many names. It doesn’t really matter what name you put, the Great One know anyway.

The Great One is all around us and in us (totality). So what people do to others they do against themselves. What people do to the Earth and the Heaven they do against themselves.

What I, Anders, and Ellen works with is the shift (energy changes on Earth). The time we lived with much oppression and abuse of human beings and the Earth is over, there will be a purification, and that means that we will be tested on what we remember of what we are after this very tough time we lived.

People see now what happens on Earth, storms, floods, war, persecution and people flee for a safer place to live.

We see how it escalates around us, the energies are on all nine dimensions changed to the new (new time), it’s here on the Earth left now.

We need incarnation on Earth to take down the shift all the way through the realms of the Earth, this is our role throughout the past two years, it has been intensive work for us and for those around who helped us. It is our way as for all who have their way to go. There is constant work on changes in the energies, with direct contact and guidance from the spirit world.

Many have understood what is going on and many will never understand what happens, no matter, it is purification time there will be other times, human times, it becomes easier to see and connect with the spirit world.

It is the purification time right now down here on Earth, it will last a few years, down here, everything goes much slower than in the spirit world, it will be tough, it will happen a lot and people will be afraid.

*****

Det finns många tolkningar om tiden vi är i nu, och det finns många skrifter, profetior och berättelser. Det finns också lika många olika namn, namn i andevärlden, namn på jorden och namn med olika betydelser.

Tolkningarna i profetiorna och texterna i böckerna från olika tider och platser, är tolkningar av samma händelser som utspelat sig eller kommer att utspela sig på jorden.

Den store som jag kallar (helheten) allt det som vi kommer ifrån finns det många namn på. Spelar ingen roll egentligen vilka namn man sätter, den store vet ändå.

Den store är allt som finns omkring oss och i oss (helheten).  Så det människor gör mot andra gör dom mot sig själva. Det människor gör mot jorden och himlen gör dom mot sig själva.

Det som jag Anders och Ellen jobbar med är skiftet (energiförändringarna på jorden). Den tid vi levt med mycket förtryck och övergrepp mot människor och jorden är slut, det kommer en reningstid och med det menas att vi testas om vad vi kommer ihåg egentligen från vilka vi är efter den här ganska tuffa tid vi levt.

Alla ser nu vad som händer på jorden stormar översvämmningar krig, förföljelse och människor flyr efter en säkrare plats att leva på.

Vi ser hur det eskalerar runt oss, energierna är på alla nio plan ändrade till det nya (den nya tiden), det är bara jorden kvar nu.

Det behövs inkarnering på jorden för att ta ner skiftet hela vägen genom världarna till jorden, detta är våran roll som dom senaste två åren varit intensivt arbete för oss och för dom runt som hjälpt oss. Det är våran väg precis som för alla som har sin väg att gå. Det är konstant arbete med ändringar i energierna, med direkt kontakt och vägledning från andevärlden.

Många har förstått vad som händer och många kommer aldrig förstå vad som händer, det spelar ingen roll det är reningstid vi är på väg mot andra tider, människans tider, det blir lättare att se och få kontakt med andevärlden.

Det är reningstiden nu här nere på jorden den kommer att hålla på några år, för här nere går allt mycket långsammare än i andevärlden, det kommer bli tufft det kommer hända mycket och människor kommer vara rädda.