Innehåll

Genom att du använder dessa böner och övningar så tilltalar du även de hjälparna som Ellen och Anders arbetar med. De kommer då att ställa sina energier och förmågor till förfogande. Energin de arbetar med ge dig möjligheter som du ensam inte skulle kunna agera med.
Det är alltså inte bara tomma ord du får tillgång till här.
Vi önskar dig all framgång och lycka!

~~~~~~~~~~~~~~ 

Upplever du att andra tar din energi?

Bakom inloggningen hittar du en bön som kan hjälpa dig att bli skyddad på ett bra sätt
samtidigt som det sätter stopp för att din energi dras bort.

Minimivärdet för gåvan är 30:-
Anpassar gärna efter egen önskan

~~~~~~~~~~~~~~ 

Rening och skydd

En hjälp att renar och skärma av dig själv exv. när du har varit bland många människor, på arbetet eller bara känner dig trött eller i behov av en rening.

Skydd använder du inte för att du är rädd, men av bekvämlighet. Det finns ingenting vi behöver vara rädd för! 

Minimivärdet för gåvan är 30:-
Anpassar gärna efter egen önskan

 ~~~~~~~~~~~~~~ 

Karma

När insikterna finns och förutsättningarna är uppnådda så kan dessa energistrukturer lösas upp.
Genom att du ber om den hjälpen kommer du att kunna få hjälp att gå nästa steg i utvecklingen

Minimivärde 50:-

~~~~~~~~~~~~~~