Vad gör Between Worlds?

I möten med oss handlar det inte bara om ett problem eller en frågeställning vi tittar på. Det handlar inte om att hjälpa dig med övningar och texter eller om att ge dig information.
Det handlar om att gå på djupet.
Vi tittar på dina livsmönster och livsvägar inte bara i detta liv utan hittar mönstren som finns även i gångna liv.

I alla våra möten med människor förmedlar vi energier som förändrar förutsättningarna.
Vi hjälper att lösa upp blockeringar och hitta klarhet och inblick i dina beteendemönster och dina erfarenheter på ett djupgående sätt.

Om vi pratar om personlig utveckling och utbildning så pratar vi om att hjälpa dig att hitta ett nytt spår i livet och får en nystart.
Oberoende varför du kontakta oss kommer vi ge dig överraskande insikter och tankebanor.

Vi arbetar intuitivt och fritt på vårt sätt och med våra förutsättningar. Vi agerar inte utifrån några fastlagda metoder eller system.
Vi agerar alltid utifrån det just du behöver hjälp med just nu. Vi agerar på olika plan för att ge dig möjlighet till en förändring och kanske en välbehövlig nystart.

Var beredd på att ett personligt arbete med oss inte bara kan förändra dig och din syn på livet utan även påverkar din omgivning.