Ellen och Anders

 

 

Between Worlds startade som ett samarbete mellan Anders Nordbö och Ellen Sjödin. Sedan flera år arbetar de i sammanhangen runt skiftet av solen och tiderna, the Shift of the Sun and the Ages.

Bådas personliga utvecklingsväg har lett dem till djupa insikter och öppnat deras förståelse för människors behov av hjälp och stöd på sin väg. Det växte fram en andlig öppenhet som gör det möjligt att hjälpa till på ett annorlunda sätt.

mms_20150822_184244Ellen har sedan 2008 arbetat i under namnet Solhjulet. Där arbetade Ellen för att hjälpa och leder människor i olika livssituationer. Genom åren har det blivit så att hon har varit mentor för många som själva upplever världarna och arbetar på olika sätt för att stödja andras utvecklingsväg. Hon hjälpte till vid vägval, är rådgivare, botare eller medial handledare och har en bred kompetens inom olika områden i samhället.

In i detta arbete kom Anders och de började arbetar gemensamt först i händelserna runt Moder Jord och sedan med varandra och med enskilda personer. Anders startade upp sitt företag och agerade då inom samma arbetsområde som Ellen.

mms_20150822_184200Sedan 2015 drev de ett gemensamt arbete under namnet Between Worlds vilket sedan ledde in i det nuvarande bolaget med samma namn.

Ellen och Anders personliga utveckling har gått hand i hand med deras arbete. Deras väg är inte lätt att beskriva. Mycket fokus ligger på förändringarna runt Jorden och skiftet. Between Worlds agerar här på Jorden i uppdrag. 

Det större uppdraget Ellen och Anders har här på Jorden är att hjälpa till med skapandet av de energetiska förutsättningarna för skiftet av solen och tiderna vi just nu upplever. Under de senaste åren har de arbetat med detta och  har ett starkt samarbete med sina hjälpare på olika plan. Energierna de agerar med hade för att börja med sin ingång till Jordens energisystem genom Sirius och Betelgeuse. Nu går bådas energier genom Sirius eftersom Betelgeuse är på väg att gå in i nästa stadium och inte kommer att vara aktiv längre i dessa sammanhang. Detta är en del i skiftet och läkningen som sker runt Jorden.

Ett annat av uppdragen är att vägleda och föra människor till läkning och större insikt. Between Worlds jobbar både i ett personligt möte och på distans. Möter du båda eller en av dem som klient så är första målet din personliga utveckling. Between Worlds lär alltid ut så mycket som möjligt om sammanhangen de jobbar med och försöker att ge dig verktyg i handen för att du ska kunna hjälpa dig själv lättare.

Between Worlds erbjuder inte färdiga utbildningar men varje möte är del i en lärandeprocess. Emellanåt bjuds det in till temakvällar och till enstaka utbildningstillfällen.

Anders Nordbö och Ellen Sjödin erbjuder workshop och konsultationer och reser för att komma närmare människorna och möjliggöra möten.

För att möjliggöra att hjälpa så många människor som möjligt och att ge alla en chans till ett samarbete, arbetar Between Worlds mot en energiutjämning på gåvobasis.
Ingen gåva är för liten. Läs mer under Gåvobasis
Ellen och Anders önskar sig att många människor ska möta dem.

Har du frågor eller intresse av att möta Anders och/eller Ellen så är du välkommen att kontakta dem:

info@betweenworlds.se

anders@betweenworlds.se

ellen@betweenworlds.se

Se närmare kontaktinformation under fliken Kontakt

 

Några länkar

Ellens aktuella blogg hittar du här:

Ellens blogg 2012 till 2015

Ellens blogg – engelska – 2012 till 2015

Solhjulet – om bot, tro och livet      Avant magasin, november 2013

 

Kommentera