Nymånen – New Moon

Nymåne igen
Starka energier
Det gamla släpper mer och mer
Mycket förändringar i människors liv
Det vaknar folk lite här och där ur törnrosasömnen
Folk börjar inse vad som händer runt jorden
De gamla åsikterna håller inte längre heller
De gamla försvarstalen och -mekanismer har tjänat ut
Nya realiteter kräver nya insikter
Det hjälper inte att sätta huvudet i sanden i slutet av 2016
Mänskligheten vaknar och inser att klockan inte är fem i tolv längre utan tre min över
Missat tåget?
Det är annat som händer än det vanliga
Tänk nya tankar och hitta nya insikter
Släpp rädslorna
De flesta rädslorna visar upp något som ser mycket värre ut från avstånd än det verkligen blir
Våga göra annat än du brukar göra
Det är nämligen sånt som sker runt jorden – saker som inte brukar ske

*****

New Moon again
Strong energies
The old releases more and more
Large changes in people’s lives
People awakens here and there from their torpor…
People are starting to realize what is happening around the world
The old ideas are no longer working
The old defensive speeches and mechanisms have served out
New realities require new insights
It does not help to put your head in the sand at the end of 2016
Mankind wakes up and realizes that the clock is not eleven fifty-five anymore, but three minutes past twelve 
Missed the train?
There are other things going on than the usual
Consider new ideas and find new insights
Release fears
Most fears show up something that looks much worse from a distance than it really will become
Dare to do more than you usually do
Things happen around the world – things that do not usually happen

Kommentera