Nymåne i oktober

Alven sitter bredvid mig och vi ska se över läget lite

Senaste månaderna var en tid av kämpande och förberedande
Runt om på Jorden har folk varit aktiva på olika plan i olika situationer att kämpa för sina rättigheter
Många har blivit nerslagna
Några har lyckats
Det körs väldigt hårt
Fler och fler länder och med dem människor går in i ett hårdare styre
Jag vet, jag har sett påståenden framförda från media att det aldrig har varit så bra på Jorden som nu
Varför hävdar de det när det så tydligt haltar?
Ja, kanske lika bra att hålla människor i okunskap
Så kanske de håller sig lugna när de stora rustar upp, när diktaturerna i närområdet tilltar i antal
När försvaret i Sverige och andra länder runtom oss har så stora övningar som aldrig
När det stationeras atomvapen på andra sidan Östersjön eller i landet bredvid
När det rustas upp och eggas upp och nej då, det är inte den ena sidan som är felet och hotet. Det är just båda sidor som rustar upp. De ena synliga för oss i media, den andra mindre synlig och försvarad
När deras trygghet förvandlas till utsatthet av män i masker och män med påkar och knivar
När deras trygghet förvandlas till utsatthet av grupper som jagar och människor som kastar handgranater och skjuter andra
När bilarna bränner och utsattas hus bränner

Kanske ska de håller sig lugna med när det gäller att Jordens uppvärmning når de gränserna som forskarna varnat så intensivt för och vi egentligen skulle inse att det inte går att fixa detta mer
När Jorden börjar svara med jordbävningar
När luften börjar svara med stormar
När vattnet börjar svara med översvämningar
När det är torka på andra ställen
Läggar vi pussel så ser det inte så bra ut för oss på denna planet

Alven och jag ser detta
Båda är berörda av detta och ledsna för att det behövde gå så långt
Båda är också medvetna om de större sammanhangen vi lever i
Vi är medvetna om vad Jorden är för något
Vi vet att människorna ska göra sina erfarenheter, goda och dåliga
Vi vet att det som kommer och det som är inte är av ondska

Vi ska försöka än en gång att förklara
Människorna lever i ett sammanhang
Jorden har renats
Himlen har renats
Det är ljust runt Jorden
Nu kan människorna bearbeta det som finns i dem själva
Nu kan de ta fram det som finns där
Det är mörkret i människorna som krockar med ljuset runtom
Det blir som en explosion när det träffar på varandra

I det stora blir det så att de som håller i makten och de som vill ha makt agerar ännu hårdare för att hålla fast den positionen de har eller nå upp till den positionen de vill ha
Diktaturerna blir hårdare
Demokratier ändras om till diktaturer
Krigen kallas beväpnade konflikter och de hårdna
Krigsförbrytelser blir vardag
Flyktingarna blir fler och fler
Rasisterna visar sig och agerar utåt
Kvinnor förtrycks mer än på länge, överallt även här
Förtryck för de svaga blir starkt
Samhällena blir hierarkiska på ett tydligare sätt
Det skulle gå att förlänga och förtydliga denna listan men det är ju bara att läsa nyheter för att förstå
Det är rädslan som ligger i botten för allt detta
Så kommer det hålla på och förstärkas tills det räcker, tills det sätts stopp för att det helt enkelt inte går att fortsätta så
Och det kommer att sättas stopp denna gången på alla plan, fullständigt

Så är läget på Jorden och bland människor

Alverna då?

Alverna har levt i sin värld isolerad från de flesta människorna länge
Nu har gränserna mellan världarna suddats ut
Det är lättare att mötas och kännas
Det är lättare att ta kontakt
Alverna tycker att det är både och
Det går inte att lita på alla människor just nu
Det går knappt att stå ut med vad de gör mot varandra
Det är rädslorna som får de till att agera på det viset

Jag har haft kontakt med alvefolket i många år nu
De har varit med mig och agerat tillsammans med mig och Anders
Vi har haft fina upplevelser med dem och delat mycket glädje och sorg

Det börjar en ny fas i vårt agerande
Between Worlds är mycket aktiv nu, möta folk
och är ute på resa en del för att träffa människor i olika livssituationer
Alverna vid de olika platserna går in och agerar tillsammans med oss
De stannar ofta kvar ett tag hos människor som behöver stödet
Alla kan be alverna om stöd i tankarna
Vill och kan de agera för dig så gör de gärna det

Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om läget
Jag är här och nu mest
Agerar i det som är just nu
Planerar för 5 minuter i taget
Litar på mina hjälpare och vänner
Ser till att vi har det vi behöver för fallet att
Fallet jag vet kommer, men där jag inte vet när
Mycket vi ser om det som kommer
Mycket Anders och jag har sagt förut

Mycket av det är redan här
Ta hand om varandra

 

 

 

Kommentera