Jordens förändring – The Changes Of Earth

Soon it’s New Moon in March


This will be a starting point and a farewell

Earth and Sky are entering a new era and grow stronger
The transition into the new is now finished
The new earth period begins
The shift of the ages and the sun is in its zenith then

It does not mean that everything is over, but that does everything the old disappears and the new take shape
This means that the new conditions come down to Earth and all that lives on Earth

People still have a tough time ahead of them and they will continue to show what the truth is inside of the individuals
What is your truth when it is to build new and to adapt to the new conditions?
Do you manage the changes?
Do you manage what is expected?

What makes humanity in the bigger picture?
How will the nations react?
Will they continue the chosen path or take another turn and build the new with the new conditions?
Mankind has probably already made their choice

 

*****

Snart är det nymåne i mars

Det blir ett startskott och ett avsked

Jorden och Himlen går in i en ny period och växer sig starka
Övergången in i det nya är då avslutat
Den nya jordperioden börjar
Skiftet av tiderna och solen är i sin kulmen då

Det betyder inte att allt är över men det betyder allt det gamla försvinner ut och det nya ta form
Det innebär att de nya förutsättningarna kommer ner till Jorden och alla som lever på Jorden

Människorna har fortfarande en tuff tid framför sig och de kommer att fortsätta att visa vad som är sanningen i dem enskilda individer
Vad är din sanning när det ska till att bygga upp det nya och att anpassa dig till de nya förutsättningarna?
Klara du av förändringarna?
Klara du av det som förväntas?

Vad gör mänskligheten i det stora?
Hur ska nationerna göra?
Ska de fortsätta den inslagna vägen eller svänga av och bygger det nya med de nya förutsättningarna?
Mänskligheten har nog redan gjort sitt val

 

Kommentera