Hjälp i livets slutskede

I livets slutskede behöver vi ibland hjälp att tänka genom det som har varit, ordna, lösa och släppa trådarna som hänger kvar.

Detta skede i livet är för många dramatiskt, men det är även viktigt och spännande. Många får klara insikter till sig och vill ha någon att prata med utifrån ett andligt perspektiv.

Vi är religiöst obundna och utifrån vår livsåskådning kan vi ge uppslag och idéer till samtal och eftertanke.
I vår roll som vägledare kan vi hjälpa personer att få en bra övergång till det nya som väntar på andra sidan.
Vi hjälper gärna till att läka och försonas inför övergången.
När det väl är dags att gå över gränsen finns vi där för att bereda vägen och ge stöd även på andra sidan.

Varmt välkommen till ett samtal om förutsättningar och önskemål!