Företagscoachning

Sedan 2008 arbetar Ellen Sjödin med coaching av företagare i olika situationer och branscher. Först i företaget Solhjulet och sedan  2015 i Between Worlds.

Hennes erfarenhet från företags- och föreningsvärlden, utbildning inom området och erfarenhet som egen företagare i kombination med hennes speciella förmågor ger dig en helt ny möjlighet att få insikter och hjälp.

Coachningen omfattar bland annat:

* Förmedling mellan partners
* Hjälp i kontakten mellan överordnade och anställda
* Konflikthantering
* Verktyg för att ta hand om sociala situationer
* Hjälp i akuta situationer där det behövs stöd med rening och gränssättning
* Rådgivning och handledning under uppbyggnadstiden, marknadsföringsprocesser eller under förändringar i företaget
* Förebyggande åtgärder som stresshantering och avslappning
* Översyn av lokaler, hemsida och andra förutsättningar runt företaget ur ett energiperspektiv

Som företagare med en öppen syn på livet och vår tillvaro kan du utnyttja energierna för att få så bra flöde som möjligt, både inom det sociala samspelet i arbetslivet såväl som inom företagets ekonomi och marknadsföring.

Feng shui är ett exempel på en gammal teknik för att skapa en positiv miljö och positiva förutsättningar för verksamhet eller privatliv. På liknande sätt använder Ellen Sjödin sig av energiflöden för att hjälpa just din verksamhet.

Coachningen börjar alltid med ett personligt samtal med uppdragsgivaren. Där kommer vi gemensamt fram till var behoven ligger och vilka förutsättningar och önskemål företaget har.

Prissättning efter överenskommelse anpassad till företagets ekonomiska läge.