Nymåne i oktober

Alven sitter bredvid mig och vi ska se över läget lite

Senaste månaderna var en tid av kämpande och förberedande
Runt om på Jorden har folk varit aktiva på olika plan i olika situationer att kämpa för sina rättigheter
Många har blivit nerslagna
Några har lyckats
Det körs väldigt hårt
Fler och fler länder och med dem människor går in i ett hårdare styre
Jag vet, jag har sett påståenden framförda från media att det aldrig har varit så bra på Jorden som nu
Varför hävdar de det när det så tydligt haltar?
Ja, kanske lika bra att hålla människor i okunskap
Så kanske de håller sig lugna när de stora rustar upp, när diktaturerna i närområdet tilltar i antal
När försvaret i Sverige och andra länder runtom oss har så stora övningar som aldrig
När det stationeras atomvapen på andra sidan Östersjön eller i landet bredvid
När det rustas upp och eggas upp och nej då, det är inte den ena sidan som är felet och hotet. Det är just båda sidor som rustar upp. De ena synliga för oss i media, den andra mindre synlig och försvarad
När deras trygghet förvandlas till utsatthet av män i masker och män med påkar och knivar
När deras trygghet förvandlas till utsatthet av grupper som jagar och människor som kastar handgranater och skjuter andra
När bilarna bränner och utsattas hus bränner

Kanske ska de håller sig lugna med när det gäller att Jordens uppvärmning når de gränserna som forskarna varnat så intensivt för och vi egentligen skulle inse att det inte går att fixa detta mer
När Jorden börjar svara med jordbävningar
När luften börjar svara med stormar
När vattnet börjar svara med översvämningar
När det är torka på andra ställen
Läggar vi pussel så ser det inte så bra ut för oss på denna planet

Alven och jag ser detta
Båda är berörda av detta och ledsna för att det behövde gå så långt
Båda är också medvetna om de större sammanhangen vi lever i
Vi är medvetna om vad Jorden är för något
Vi vet att människorna ska göra sina erfarenheter, goda och dåliga
Vi vet att det som kommer och det som är inte är av ondska

Vi ska försöka än en gång att förklara
Människorna lever i ett sammanhang
Jorden har renats
Himlen har renats
Det är ljust runt Jorden
Nu kan människorna bearbeta det som finns i dem själva
Nu kan de ta fram det som finns där
Det är mörkret i människorna som krockar med ljuset runtom
Det blir som en explosion när det träffar på varandra

I det stora blir det så att de som håller i makten och de som vill ha makt agerar ännu hårdare för att hålla fast den positionen de har eller nå upp till den positionen de vill ha
Diktaturerna blir hårdare
Demokratier ändras om till diktaturer
Krigen kallas beväpnade konflikter och de hårdna
Krigsförbrytelser blir vardag
Flyktingarna blir fler och fler
Rasisterna visar sig och agerar utåt
Kvinnor förtrycks mer än på länge, överallt även här
Förtryck för de svaga blir starkt
Samhällena blir hierarkiska på ett tydligare sätt
Det skulle gå att förlänga och förtydliga denna listan men det är ju bara att läsa nyheter för att förstå
Det är rädslan som ligger i botten för allt detta
Så kommer det hålla på och förstärkas tills det räcker, tills det sätts stopp för att det helt enkelt inte går att fortsätta så
Och det kommer att sättas stopp denna gången på alla plan, fullständigt

Så är läget på Jorden och bland människor

Alverna då?

Alverna har levt i sin värld isolerad från de flesta människorna länge
Nu har gränserna mellan världarna suddats ut
Det är lättare att mötas och kännas
Det är lättare att ta kontakt
Alverna tycker att det är både och
Det går inte att lita på alla människor just nu
Det går knappt att stå ut med vad de gör mot varandra
Det är rädslorna som får de till att agera på det viset

Jag har haft kontakt med alvefolket i många år nu
De har varit med mig och agerat tillsammans med mig och Anders
Vi har haft fina upplevelser med dem och delat mycket glädje och sorg

Det börjar en ny fas i vårt agerande
Between Worlds är mycket aktiv nu, möta folk
och är ute på resa en del för att träffa människor i olika livssituationer
Alverna vid de olika platserna går in och agerar tillsammans med oss
De stannar ofta kvar ett tag hos människor som behöver stödet
Alla kan be alverna om stöd i tankarna
Vill och kan de agera för dig så gör de gärna det

Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om läget
Jag är här och nu mest
Agerar i det som är just nu
Planerar för 5 minuter i taget
Litar på mina hjälpare och vänner
Ser till att vi har det vi behöver för fallet att
Fallet jag vet kommer, men där jag inte vet när
Mycket vi ser om det som kommer
Mycket Anders och jag har sagt förut

Mycket av det är redan här
Ta hand om varandra

 

 

 

Akuellt runt Jorden

Alla teman som är aktuella runt Jorden just nu
speglar den gångna jordperiodens teman
Det visas upp nu i slutet och det görs mycket försök att hålla kvar,
att förstärka, att manifestera det som har varit
Det finns makt bakom önskan att hålla kvar i det gamla

Det finns redan en blåkopia runt Jorden som väntar bara på att användas för att skapa det nya
Det kommer energier hela tiden som långsamt men säkert kommer in med instruktionerna för den nya perioden
Den nya periodens premisser kommer vara helt annorlunda
Både för Jorden, Himlen och för människorna
Förutsättningarna för kvinnligt och manligt kommer förändras
Vi ska gå med varandra inte mot varandra

Jag har sagt allt detta för länge sedan att det kommer bli så
Det börjar bli synligare nu och ni kanske börjar se
Så klart håller det på ett tag redan och kommer hålla på ett tag till att människorna förgör varandra och utsätter varandra
Sedan kommer det sättas stopp

Ta tag i ditt eget liv, dina egna inställningar, funderar hur du ser på saker och ting
Känn in hur du mår och hur andra mår
Ta tillfällena att utveckla dig själv och vidga dina vyer
Våga göra saker du aldrig har gjort
Våga agera som du aldrig har agerat
Varför ska du inte våga leva som du vill?
Hur påverkar dina handlingar andra?
Tänker du på följderna dina ageranden har?
Tänker du på barnen?
Tänker du på andra?
Tänker du på dig själv?
Vad står först i ledet när du ska agera?
Och hur gör du? Känner du in eller använder du förståndet?

Vi lever alltid i ett sammanhang
Vi ger varandra erfarenheter
Dessa skapar förutsättningar
Vad man sedan gör med de är upp till var och en

Möte med Between Worlds

Vi kommer att sätta upp vår tipi på tomten och tillbringa nästa helg med er som vill komma och

möta oss.

Lördagen den 22 och söndagen den 23 oktober 2016 är du välkommen!

Du kan hälsa på lördag mellan 10 och 21 eller/och söndag mellan 9 och 15

Hela helgen kommer vi att här och tillbringa tid med nya och gamla vänner.

Det går bra att få en enskild tid med oss (gåvobasis) i tipin eller bara komma förbi och hälsa.

Det här är ett bra tillfälle för alla intresserade att lära känna oss

Ta med egen mat och dryck!

Vi bjuder på kaffe vi kokar över elden

Tänk på att ha varma kläder och något att sitta på!

Vi träffas på Pålstorpsvägen 10 i Floda. 5 minuter från tågstationen

Ring Ellen 073-6238377 eller Anders 0705-433356
eller maila till info@betweenworlds.se om du undrar över något

 

DSC_0665

16 september 2016

Det händer mycket runt Jorden
Nyheterna om krig, övergrepp och otrevligheter kommer tät inpå varandra
Mänskligheten är i kris
Jorden är i kris
Många människor har dessutom sitt eget tungt att bära
Många människor känner in saker som händer och vet inte hur de ska hantera det
Många tvivla på sig själva och undrar hur de ska lösa situationen och hur deras framtid ser ut

Vi fortsätter att hjälpa dem som vill och hör av sig
Vi gör stora förändringar i energifälten för att få upp ett flöde i er och för att ge er möjlighet att gå vidare genom dessa virriga tider med en hel del mer klarhet och tydligare tillgång till er intuition
Vi agerar som de vi är
Kontakta du oss så avgör vi i samarbete med dig på vilket sätt vi kan hjälpa dig i din nuvarande situation
Vi verkar för dig på gåvobasis
För oss är det viktigt att ingen behöver känna att pengarna sätter gräns. Det är du som är viktigt inte den materiella ersättningen du kan ge.

Välkommen!
Telefon Ellen 073-6238377
info@betweenworlds.se

Brief description of the situation around the Earth * Kort beskrivning om läget runt Jorden

Brief description of the situation around the Earth seen from a different perspective

There are energies spreading out of the Earth from the equator to the north and to the south
These energies are Earthenergies of change
The same energies running when something breaks down
This looks to me like a fog in the surroundings and goes up to approximately one and a half meters in height
If you compare, they go near the German-Austrian border up to 10 meters height
It’s not a good feeling to be in these energies
It is easy to go into negative emotions, and it pulls up the themes in people

Simultaneously with these energies are the energies of the Shift now right down on the ground level
There are sharp energies, determined and changing
Right now they have a finishing quality, then they will change and go into a more starting up kind of energy

Simultaneously light and love and healing energies are running into people
The own darkness meets these bright energies and many people will feel chaos in the emotions
It’s a bit like pouring water on the fire, it reacts properly and sometimes it becomes almost like an explosion

That is how I see the development right now
I have not written like that for a while now
I simply was not supposed to write
Now is the time that everyone should be aware of what is happening
Anyone who wants to know will get the chance to know

Be aware that we are in the Shift of the Ages
It will be more tangible soon
Soon, you can not further ignore the developments
Start instead developments in yourself
Meet the themes that show themselves and grab them
Go into forgiveness and love instead of choosing darkness and anger, or other negative energies
Take a look at your own fear
Try to understand that you do not need to be afraid
Not for anything
Everything is as it should be and you will find your way

*****

Kort beskrivning om läget runt Jorden sett utifrån ett annat perspektiv

Det sprider sig energier ut ur Jorden från ekvatorn mot norr och mot söder
Dessa energier är jordenergier som är förändringens energi
Samma energier är igång när något bryts ner
Dessa ser jag som en dimma som här i trakten går ungefär upp till en och en halv meters höjd
Om man jämför så går de vid tysk-österrikiska gränsen upp till 10 meters höjd
Det är ingen bra känsla att vara i dessa energier
Det är lätt att gå in i negativa känslor och det drar upp teman i folk

Samtidigt med dessa energier är skiftesenergierna nu ända ner till jordnivå
Det är vassa energier, bestämda och förändrande
Just nu har de en avslutande kvalité, sedan kommer de förändras och går in i mera nystartsenergi

Samtidigt körs ljus och kärlek och läkande energierna in i människorna
Det egna mörkret möter dessa ljusa energier och i många människor blir det kaos i känslorna
Det är lite som att häller vatten på elden, det zischar ordentligt och ibland blir det nästan som en explosion

Det är så jag ser utvecklingen just nu
Jag har inte skrivit sånt på ett tag
Det var helt enkelt inte meningen att skriva
Nu är det dags att alla blir medvetna om det som händer
Alla som vill veta ska få chansen att veta

Var medvetna att vi är inne i skiftet
Det kommer bli mer gripbart snart
Snart kan ni inte blunda för utvecklingen längre
Börjar istället utvecklingen i er själva
Möt de teman som kommer upp och ta tag i dem
Gå in i förlåtelsen och kärlek istället för att välja mörker och ilska eller andra negativa energier
Ta och titta på din egen rädsla
Försök att förstå att du inte behöver vara rädd
Inte för något
Allt är som det ska vara och du kommer hitta din väg

Rädslor – Fears

Jag har skrivit om rädslor och hur människor agerar när dom är rädda, det är inte trevliga saker människor kan hitta på mot varandra när dom är i rädsla. Det blir krig inuti människor som sen sprider sig till större format runt jorden. Jag har skrivit om hat och det är inga trevliga saker människor gör mot varandra när dom är inne i att hata det blir samma sak. Jag har inte skrivit om hämnd men det är en följd av rädsla och hat, att hitta ett sätt att få det ur kroppen, det hat som människor går och bär på till följd av upplevelser dom vart med om. Människor gör handlingar mot andra som dom inte helt förstår för att t ex rädsla och hat är i vägen. Människor ser inte sig själva i hur dom agerar, hur ska ett samhälle fungera när nästan alla människor går och bär på allt inom sig, svaret blir att det är inget trevligt samhälle att leva i. För alla går och bär på någonting som dom vill bli av med, och alla aven om dom vet det eller inte försöker bli av med det dom bär på olika sätt, livets väg är det man bär inom sig, t ex hur människor väljer yrke eller partner. Det finns en bok som beskriver detta väldigt bra så att dom flesta förstår den heter ”att må dåligt är en bra början” av Bengt Stern, för det är just det att när människor mår dåligt så är något fel och borde tas om hand om, så det är en bra början att må dåligt, men det som händer när människor riktar hur dom mår utåt i stället för att se in i sig själv blir det aldrig bra för någon. Att bli vuxen ta ansvar är just att se in i sig själv istället för att rikta allt utåt mot omgivningen. Allt detta är en del av livet och det vi bär speglar utåt så är det för alla. Dom tider vi lever i nu på jorden kommer att testa människor till max att just välja väg, tittar dom på sig själva och förlåter, eller krigar dom ut det dom bär inom sig på omgivningen. Detta händer för fullt just nu runt jorden i krig eller inom familjer, just nu i en tid där det är viktigare än någonsin att hålla ihop. Det lyfts varnings tecken runt om på jorden från olika experter eller från människor som ser vad som håller på att hända. Men dom flesta blundar vill inte se, människor säger nej det är ingen som kan se vad som kommer hända, till och med människor som ser säger att dom inte ser för rädslan tar över. Men människor har egna val i hur dom agerar så är det, och man kan bara hoppas att dom väljer kärlek till sig själva och andra.

 

……..

I have written about fears and how people act when they are afraid, it’s not nice things people do against each other when they are in fear. It’s a war inside the people, and it then spreads to a larger size around the earth. I have written about hate and there is no nice things people do to each other when they are in hating it will be the same. I have not written about revenge but it is a result of fear and hatred. Becouse peouple is seeking a way to get it out of the body … the hatred that people  carry inside as a result of the experiences they been thru. People make actions against others that they do not fully understand, becouse fear and hatred becoms a wall infront of them. People do not see themselves in how they act, how can a society function when almost everyone carries everything within themselves, the answer will be that there is no nice community to live in. Becouse peouple carry on things inside that they want to get rid off, and all though they know it or not, they are trying to get rid of what they carry in different ways, the way of life is what one carries within , such as how people choose profession or a life partner. There is a book that describes this very well, so that most people understand it’s called ”feel bad is a good start” by Bengt Stern, becouse when people feel bad there is something wrong and it should be taken care of. So it is a good start to feel bad, but what happens when people address bad feelings outward instead of looking into oneself, it is never good for anyone. Becoming an adult taking responsibility is precisely to see into himself instead of targeting all outward toward the environment. All this is part of life and what we carry inside of us reflects outwards against the sorrounding peouple. The times we live in now on the earth will test people to the max to choose path, are they going to forgive, or will they warrior  out what they carry within themselves . These things happen right now around the world in wars, or in families. Right now in a time where it is more important than ever to stick together. There is peouple who is lifting the warning signs around the globe, there is various experts or people that do see what is happening. But most people close their eyes they do not see, people say no, it is no one who can see what will happen, even people who see says they do not see becouse the fear takes over. But people have their own choices in how they act, and one can only hope that they choose  love inside themselves and towords others

 

Back again

Back again after an intense and nice trip with meetings and experiences that brought us forward on our path

Now, we can welcome you here in Jonsered again

Welcome!

****

Tillbaka igen efter en intensiv och fin resa med möten och upplevelser som förde oss vidare på vår väg
Nu kan vi återigen ta emot er här i Jonsered

Välkomna!

Light – Ljus

There is so much chaos and so many feelings in people now
Everyone knows

If you point the focus in another direction, there is a lot of light on Earth
There are many among us who are holding the light, who are going with it in their hands
If you trust that you keep the light in your hands, in your heart and your soul,
if you trust that you will go through all the darkness coming and you will freely and strongly continue on your way, it will become easier even if it is spinning around you
You can keep your own light

It is easy to respond with anger and irritation on the spinning around you
Try to replace these feelings
It is enough to get a sense of compassion and an attempt of understanding, so it will be easier

****

Det är så mycket kaos och så många känslor nu i människorna
Det vet alla

Om du riktar fokus åt ett annat håll så finns det mycket ljus på Jorden
Det finns många bland oss som håller i ljuset, som går med det i händerna
Om du litar på att du håller ljuset i dina händer, i ditt hjärta och din själ,
om du litar på att du kommer gå genom allt mörker som kommer och att du kommer att gå fritt och starkt vidare på din väg
så får du det lättare även om det snurrar runtomkring
Du kan hålla kvar ditt eget ljus

Det är lätt att svara med ilska och irritation på snurrigheten runtom
Testa att byt ut dessa känslor
Det räcker att få in en känsla av omtanke och ett försök till förståelse så blir det lättare

Full Moon In March – Fullmåne i mars

Full Moon in March
Now ending a long period of groundwork for mankind
The energies that at the New Moon began to be sent into them are slowly increasing in strength

Which energies? Love
Love energy, the brightest. Which is at home in the origin. We all are love, light, in origin.
When people incarnate they bring in some dark energies and many have dark experiences from different lifes with them
These dark energies and emotions react to the love that is so light
Imagine dark and light color. It will be a contrast, won’t it? If you mix them there will be a range of different tones in between.
All of us are bright in origin. Then we brought in different shades of darkness in us in order to live on Earth. Our experiences, decisions and preferences in this life makes these tones brighter or darker.
And now when love comes into your field, your bodies the different color tones react on each other.

Love becomes a spotlight on the dark shades and you get strange feelings in you. You might get pain anywhere, or you get angry at everything and everyone, without knowing why or something else you wonder about happens.

Everyone reacts differently, but everyone reacts. One more the other less depending on how strong the contrast in them becomes.
Do you have a person who is heavy with negative feelings and have concluded that following these negative emotions the way out of this life, then this person become very dark. Give you love, it puts in motion a healing process. This healing unravels much lies hidden. If it becomes too much, the reaction becomes dizzy. It can be directed outward or inward.

For you know, the children who are the most rowdy in class, they are the ones who need your love most of all when you are a teacher in the school. What happens to them? If you give them love, they’ll test you. They will run and fight with you, but in the end they will release and feel good about your love. This is what happens to the people. They react and there are very dark reactions to light, but in the end they feel good doing it, because they heal.

The reactions will be out of many. That is what we see out there around the Earth now. It is abuse and violence, war and suffering. It will be so for a while and it becomes more now when the energies, which are sent directly into the people, becoming stronger.
Love outrages
for it reminds of home,
It reminds of what a human really is,
It reminds of how far we have strayed from our origin and
It reminds of how much we yearn to be free and be what we really are
namely
light and love

****

Fullmåne i mars
Nu avslutas en längre period av förberedningar för människorna
Energierna som vid nymåne började skickas in i dem tilltar långsamt i styrka

Vilka energier? Kärlek
Kärleksenergin, den ljusaste. Den som är hemma i ursprunget. Vi alla är kärlek, ljus, i ursprunget.
När människor inkarnerar tar de med sig in en del mörka energier och många har mörka erfarenheter ur olika liv med sig
Dessa mörka energier och känslor reagerar på kärleken som är så ljus
Tänk dig mörk och ljus färg. Det blir en kontrast eller hur? Blandar du dem så blir det en skala av olika toner däremellan.
Alla är ljusa i ursprunget. Sedan har vi tagit in olika toner av mörker i oss för att kunna leva på Jorden. Våra erfarenheter, beslut och inställningar i detta liv gör att dessa toner blir ljusare eller mörkare.
När nu kärleken kommer in i dina fält, dina kroppar, så reagerar de olika färgtoner på varandra.

Kärleken blir som spotlight på de mörka nyanserna och du får upp konstiga känslor i dig. Du kanske får ont någonstans eller du blir arg på allt och alla utan att veta varför eller nåt annat som du undrar över.

Alla reagerar på olika sätt, men alla reagerar. De ena mer de andra mindre beroende på hur stark kontrasten i dem blir.
Har du en person som är tung av negativa känslor och som har dragit slutsatsen att följa dessa negativa känslor vägen ut detta liv, så kommer denna människa bli väldigt mörk. Ge du kärlek så sätter det igång en läkningsprocess. Denna läkning river upp mycket som ligger gömt. Blir det för mycket så blir reaktionen snurrig. Den kan riktas utåt eller inåt.

För du vet, de barnen som är mest stökig i klassen, det är de som behöver din kärlek mest om du är lärare i skolan. Vad händer med dem? Ger du dem kärlek så kommer de testa dig. De kommer köra och bråka med dig, men i slutändan kommer de släppa och mår bra av din kärlek. Det är det som händer med människorna. De reagerar och det blir mycket mörka reaktioner på ljuset, men i slutändan mår de bra av det, för de läks.

Reaktionerna blir utåt hos många. Det är det vi ser ute runt Jorden nu. Det är övergrepp och våld, krig och lidande. Det blir så ett tag och det blir mer nu när energierna, som skickas in i människorna direkt, blir starkare.
Kärleken rör upp
för den påminner om hemma,
den påminner om vad en människa egentligen är,
den påminner om hur långt vi har kommit bort från vårt ursprung och
den påminner om hur mycket vi längtar till att vara fria och vara det vi egentligen är nämligen
ljus och kärlek