Between Worlds HB upphör — Between Worlds trading company ends now

Between Worlds följer tiderna som vanligt och handelsbolaget upphör nu

Vad det innebär återstår att se

Tills vidare fortsätter vi med bloggen

**************

Between Worlds follows the times as usual and the trading company ends now

What that means remains to be seen

So far we continue with the blog

Kommentera